ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

I. Bevezetés

1.Az általános vendégházi szerződéses feltételek továbbiakban (ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, amelyek alapján a Kőhíd vendégház(8245VászolyPetőfi utca 5.)

elszállásolási szerződést köt vendégeivel

2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF- nek, de nem zárják ki külön,speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel,szervezőkkel,esetenként más-más,az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

II. Szerződő felek

1.A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a szerződő fél. A szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Szerződő felek)

2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásból egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak,az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

III. Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1.A vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre,és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

4.A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.

5.Ha a vendég a meghatározott időtartam lejárata előtt véglegesen elhagyja a vendégházat,a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.

A lejárati idő előtt megüresedett vendégházat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

6.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

7.A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően,a vendégház elfoglalása előtt igazolják. A vendégházban bejelentés nélkül senki nem lakhat.

8.A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

IV. Az elszállásolás kezdete és vége

1.A vendégházat az érkezés napján 14:00-órától biztosítjuk,a korábbi érkezésre előzetes egyeztetés és visszaigazolást követően van lehetőség.

2.A szolgáltatónak abban az esetben, ha a vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 16:00 óráig, joga van arra,hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve,ha későbbi érkezési időpont kerül kikötésre.

3. A vendégházat a távozás napján legkésőbb 10:00 óráig köteles a vendég elhagyni.

V. Az elszállásolás meghosszabítása

1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

2.Amennyiben a vendég a Vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,úgy a Szolgáltató jogosult a vendégházárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

VI. Vendéglátás

1.Vendégházunktól 30méterre található Kuti-Kerti Kisvendéglőnkben van lehetőség étkezésekre. Igény esetén reggeli igénybe vehető. Foglalásnál jelezni kell! Igény esetén félpanziós ellátást is biztosítunk vendégeink számára!

VII. Spa Szolgáltatás

1-3éjszaka esetén: 1óra vehető igénybe (felfűtéstől számítva)

4 -5 éjszaka esetén:2 óra vehető igénybe (felfűtéstől számítva)

5 éjszaka felett: 3óra vehető igénybe (felfűtéstől számítva)

Efelett : 1300Ft/óra

VIII. Árak

1.A szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül(például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán)megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és az a Szolgáltató írásban visszaigazolta,úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A szolgáltató aktuális árai a vendégház honlapján a www.kohid.hu oldalon találhatók.

2.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

3.Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA,IFA)ajánlattételkor érvényes,törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t,nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót,amit a helyszínen kell megfizetni (400ft/fő/éj-18éves kor felett). A szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA,IFA)módosulása miatti többletterheket,előzetes értesítés mellett,áthárítja a Szerződő félre.

IX. Ajánlatok, kedvezmények

1.Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a www.kohid.hu oldalon folyamatosan meghirdetésre kerülnek. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni foglalásra vonatkoznak.

2.A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

X. Gyerekkedvezmények

Elő-utószezon:
0-2,99 éves korig a szállás ingyenes
3-5,99-ig 4500Ft/éj
6-8,99-ig 5000Ft/éj
9 év felett a teljes ár fizetendő

Főszezon:
0-2,99 éves korig a szállás ingyenes
3-5,99-ig 4500Ft/éj
6-8,99-ig 6000Ft/éj
9 év felett a teljes ár fizetendő

XI. Szolgáltatás

-Finn szauna

-Wifi

-Digi TV csatornák

-DVD lejátszó

-Felszerelt konyha(Vízforraló,kávéfőző,kenyérpirító,mosogatógép,mikorhullámúsütő,)

-Saját parkoló

-Kerthelyiség

A szauna használata 14év alatti gyermekek számára nem megengedett!!!

A szauna használatához a szaunalepedő,és a fürdőruha használata kötelező!

Szaunalepedőt biztosítunk vendégeink számára.

XII. Lemondási feltételek

1.Amennyiben a Vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, lemondási és módosítási feltételek a következők:

Amennyiben a szállást előlegbefizetés(foglaló) után a vendég lemondja,ebben az esetben a foglaló(előleg) nem jár vissza. Lemondás , illetve meg nem jelenés esetén az első éjszaka 100 százaléka kerül felszámolásra.

XIII. Fizetés módja, garancia

1.A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban) Szép kártyával (OTP,K&H,MKB)Illetve átutalással.

2.Átutalás esetén amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a vendégház bankszámlájára átutalni oly módon,hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott,az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

XIV.A szerződés teljesítésének elutasítása,a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1.A szolgáltató jogosult a szállás – szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani,így a szolgáltatások nyújtását megtagadni ha:

-a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott vendégházat

-a Vendég a vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00órig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá

-a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik,alkohol,vagy drogok befolyása alatt áll,fenyegető,sértő,vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

– a Vendég fertőző betegségben szenved

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben maghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

2.Amennyiben a felek közötti Szerződés ..vis major” okokból nem teljesül,a szerződés megszűnik.

XV. A Vendég jogai

1.A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára,valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára.

2.A vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

XVI. A vendég kötelességei

1.A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig,vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

2. A vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé,ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

3.A szemetet a komplexum területén,illetve a vendégházban elhelyezett szemétgyűjtő edényekben kérjük dobni.

4.A berendezési tárgyakat és textíliákat a vendégházból kivinni tilos!!! Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a vendégház az okozóval megtérítteti.

5. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

6..A nemdohányzók védelméről szóló 1999.évi XLII: törvény végrehajtása értelmében 2012.január 1-től a vendégház nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a vendégház szobáiban,közösségi térben a magyar jogszabályok értelmében dohányozni tilos!A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességekre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a vendégház elhelyezte. A vendégház tulajdonosai jogosultak a vendégeket

figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen megtartás abbahagyására. A vendégek illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására,valamint esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő megtartása miatt a vendégház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja,úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot,hogy az adott jogsértő megtartását tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa,illetve annak megfizetését tőle követelje.

Dohányzásra az arra kijelölt helyen van lehetőség. A szobákban, illetve az épületben történő dohányzás esetén alkalmanként 25.000ft kártérítési összeget számolunk fel.

7.A vendégházban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Tűz esetén kérjük haladéktalanul értesíteni a tulajdonost!

8.A szobákat és a vendégház közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

9.A Szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a vendégház írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

10.A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Vendégházában.

11.A vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell és minden szükséges adatot a vendégház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához,esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

12.A vendég (ideértve a vendégházban tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is)köteles a vendégház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen használni.

13.Elutazáskor a vendég köteles a vendégház kulcsait 10:00 óráig leadni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult kártérítési díjat felszámítani,melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

14. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: min. bruttó 10.000Ft ártól,a helyzet súlyosságától függően).

XVII. Háziállatok

1.A vendégházban háziállatot behozni tilos!

XVIII: A szolgáltató jogai

1.Amennyiben a vendég az igénybevett, vagy a szerződésben megrendelt,de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget ,a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain,amelyeket a vendégházba magával vitt.

2.Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles(térítésköteles)szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,úgy a Szolgáltatót követelési biztosításra a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain,melyeket a vendégházba magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig,amíg a zálogjoga fennáll,megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű,annak zálogtárgyaként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik,semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a vendégházat.

XIX. A szolgáltató kötelezettségei

1.A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

2.A Vendég írásos panaszának kivizsgálására és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

XX. A vendég betegsége és halála

1.Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni,a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

2.A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója,örököse,illetőleg a számlafizetője részéről:az esetleges orvosi és eljárási költségek,az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben,berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

XXI. A szolgáltató kártérítési felelőssége

1.A szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el,abban az esetben,ha a Vendég a szolgáltató által kijelölt,illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el.

2.A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be,vagy azokat a Vendég maga okozta.

3. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette,vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta,vagy a kár olyan okból következett be,amelyért az általános szabályos szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

4.Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

5.A szauna igénybe vétele a Vendég saját felelősségére történik,balesetekért a vendégház felelősséget nem vállal.

6.A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell és minden szükséges adatot rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

XXII. Titoktartás

1.A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

XXIII. Vis major

1.Azon ok, vagy körülmény(például; háború,tűz,árvíz,időjárásbeli viszontagság,áramhiány,sztrájk bekövetkezése)amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel(vis major)bármely felet felmentik a Szerződésből eredő költségeik teljesítése alól,amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

XXIV. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog,panaszkezelés,eljáró bíróság

1.A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló Vendégház található.

2.Valamennyi,az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban,a Szolgáltató vonatkozásában,érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

3.A szolgáltató és a vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4.A Kőhíd Vendégház számára a legfontosabb, hogy Vendégei mindig elégedettek legyenek a Vendégház által nyújtott szolgáltatással. Éppen ezért panaszaikat pártatlanul és teljes körűen, egyenlő eljárás keretében kell kivizsgálni, mely vizsgálat fontos információkat hordozhat számukra. A Kőhíd Vendégház a panaszkivizsgálást követően kötelezi magát,hogy olyan választ ad,melyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére,a panasz javasolt rendezésére,megoldására vonatkozó intézkedésekre.

5. A panasz a Kőhíd Vendégház szolgáltatásával,vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás,melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten Kőhíd Vendégház eljárását kéri.

6. Vendég a szálloda működésével,a foglalásokkal kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Kőhíd Vendégházat:

Cím:8245 Vászoly Petőfi utca 5.

Elektronikus levelezési cím: info.kohid@gmail.com

Telefonszám:+36 30 631 84 73
+36 30 858 67 40

7.Írásbeli panaszokat a KŐHÍD VENDÉGHÁZ a jogszabályban előírt 25napon belül megválaszolja.

8.Szóbeli panaszokat a KŐHÍD VENDÉGHÁZ lehetőség szerint helyben,azonnal megoldja,és amennyiben ez nem lehetséges,akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a panaszosnak átadja. Amennyiben ez utóbbi ne lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki a legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 25.napon.

9.A KŐHÍD VENDÉGHÁZ minden panaszt nyilvántartásba vesz,különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt.

10. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII: törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

11.A KŐHÍD VENDÉGHÁZ a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos,közérthető és egyértelmű indoklással ellátva és azt írásban foglalva továbbítja a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő irat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett,annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.

12. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 25napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén Vendég az alábbi testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

– A fogyasztónak minősülő Vendég a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértés esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz,illetve a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat: www.jarasinfo.gov.hu

-A fogyasztónak minősülő vendég a fogyasztó lakhelye vagy szolgáltatás kötelezettje tevékenységének helye szerinti Békéltető Testület elérhetőségein kezdeményezheti az eljárást.

– Határon átnyúló jogvita esetén a www.bekeltet.hu linkre kattintva Vendég panaszát elektronikusan jelentheti be a Budapesti Békéltető Testület számára.

13. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.,valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 200.évi CVIII. törvény, valamint az 1997.évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.