ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

I. Bevezetés

1.Az általános vendégházi szerződéses feltételek továbbiakban (ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, amelyek alapján a Kőhíd vendégház(8245VászolyPetőfi utca 5.)

elszállásolási szerződést köt vendégeivel

2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF- nek, de nem zárják ki külön,speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel,szervezőkkel,esetenként más-más,az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

II. Szerződő felek

1.A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a szerződő fél. A szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Szerződő felek)

2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásból egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak,az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

III. Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1.A vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre,és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

4.A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.

5.Ha a vendég a meghatározott időtartam lejárata előtt véglegesen elhagyja a vendégházat,a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.

A lejárati idő előtt megüresedett vendégházat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

6.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

7.A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően,a vendégház elfoglalása előtt igazolják. A vendégházban bejelentés nélkül senki nem lakhat.

8.A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

IV. Az elszállásolás kezdete és vége

1.A vendégházat az érkezés napján 14:00-órától biztosítjuk,a korábbi érkezésre előzetes egyeztetés és visszaigazolást követően van lehetőség.

2.A szolgáltatónak abban az esetben, ha a vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 16:00 óráig, joga van arra,hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve,ha későbbi érkezési időpont kerül kikötésre.

3. A vendégházat a távozás napján legkésőbb 10:00 óráig köteles a vendég elhagyni.

V. Az elszállásolás meghosszabítása

1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

2.Amennyiben a vendég a Vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,úgy a Szolgáltató jogosult a vendégházárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

VI. Vendéglátás

1.Vendégházunktól 30méterre található Kuti-Kerti Kisvendéglőnkben van lehetőség étkezésekre. Igény esetén reggeli igénybe vehető. Foglalásnál jelezni kell! Igény esetén félpanziós ellátást is biztosítunk vendégeink számára!

VII. Spa Szolgáltatás

1-3éjszaka esetén: 1óra vehető igénybe (felfűtéstől számítva)

4 -5 éjszaka esetén:2 óra vehető igénybe (felfűtéstől számítva)

5 éjszaka felett: 3óra vehető igénybe (felfűtéstől számítva)

Efelett : 1300Ft/óra

VIII. Árak

1.A szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül(például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán)megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és az a Szolgáltató írásban visszaigazolta,úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A szolgáltató aktuális árai a vendégház honlapján a www.kohid.hu oldalon találhatók.

2.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

3.Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA,IFA)ajánlattételkor érvényes,törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t,nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót,amit a helyszínen kell megfizetni (400ft/fő/éj-18éves kor felett). A szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA,IFA)módosulása miatti többletterheket,előzetes értesítés mellett,áthárítja a Szerződő félre.

IX. Ajánlatok, kedvezmények

1.Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a www.kohid.hu oldalon folyamatosan meghirdetésre kerülnek. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni foglalásra vonatkoznak.

2.A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

X. Gyerekkedvezmények

Elő-utószezon:
0-2,99 éves korig a szállás ingyenes
3-5,99-ig 4500Ft/éj
6-8,99-ig 5000Ft/éj
9 év felett a teljes ár fizetendő

Főszezon:
0-2,99 éves korig a szállás ingyenes
3-5,99-ig 4500Ft/éj
6-8,99-ig 6000Ft/éj
9 év felett a teljes ár fizetendő

XI. Szolgáltatás

-Finn szauna

-Wifi

-Digi TV csatornák

-DVD lejátszó

-Felszerelt konyha(Vízforraló,kávéfőző,kenyérpirító,mosogatógép,mikorhullámúsütő,)

-Saját parkoló

-Kerthelyiség

A szauna használata 14év alatti gyermekek számára nem megengedett!!!

A szauna használatához a szaunalepedő,és a fürdőruha használata kötelező!

Szaunalepedőt biztosítunk vendégeink számára.

XII. Lemondási feltételek

1.Amennyiben a Vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, lemondási és módosítási feltételek a következők:

Amennyiben a lemondás legkésőbb az érkezés napja előtt 10 nappal megtörténik, foglalási díj nem kerül felszámításra. Lemondás határidőn túli beérkezése, illetve meg nem jelenés esetén az első éjszaka 100 százaléka kerül felszámolásra.

XIII. Fizetés módja, garancia

1.A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban) Szép kártyával (OTP,K&H,MKB)Illetve átutalással.

2.Átutalás esetén amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a vendégház bankszámlájára átutalni oly módon,hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott,az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

XIV.A szerződés teljesítésének elutasítása,a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1.A szolgáltató jogosult a szállás – szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani,így a szolgáltatások nyújtását megtagadni ha:

-a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott vendégházat

-a Vendég a vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00órig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá

-a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik,alkohol,vagy drogok befolyása alatt áll,fenyegető,sértő,vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

– a Vendég fertőző betegségben szenved

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben maghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

2.Amennyiben a felek közötti Szerződés ..vis major” okokból nem teljesül,a szerződés megszűnik.

XV. A Vendég jogai

1.A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára,valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára.

2.A vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

XVI. A vendég kötelességei

1.A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig,vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

2. A vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé,ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

3.A szemetet a komplexum területén,illetve a vendégházban elhelyezett szemétgyűjtő edényekben kérjük dobni.

4.A berendezési tárgyakat és textíliákat a vendégházból kivinni tilos!!! Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a vendégház az okozóval megtérítteti.

5. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

6..A nemdohányzók védelméről szóló 1999.évi XLII: törvény végrehajtása értelmében 2012.január 1-től a vendégház nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a vendégház szobáiban,közösségi térben a magyar jogszabályok értelmében dohányozni tilos!A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességekre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a vendégház elhelyezte. A vendégház tulajdonosai jogosultak a vendégeket

figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen megtartás abbahagyására. A vendégek illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására,valamint esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő megtartása miatt a vendégház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja,úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot,hogy az adott jogsértő megtartását tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa,illetve annak megfizetését tőle követelje.

Dohányzásra az arra kijelölt helyen van lehetőség. A szobákban, illetve az épületben történő dohányzás esetén alkalmanként 25.000ft kártérítési összeget számolunk fel.

7.A vendégházban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Tűz esetén kérjük haladéktalanul értesíteni a tulajdonost!

8.A szobákat és a vendégház közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

9.A Szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a vendégház írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

10.A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Vendégházában.

11.A vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell és minden szükséges adatot a vendégház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához,esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

12.A vendég (ideértve a vendégházban tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is)köteles a vendégház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen használni.

13.Elutazáskor a vendég köteles a vendégház kulcsait 10:00 óráig leadni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult kártérítési díjat felszámítani,melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

14. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: min. bruttó 10.000Ft ártól,a helyzet súlyosságától függően).

XVII. Háziállatok

1.A vendégházban háziállatot behozni tilos!

XVIII: A szolgáltató jogai

1.Amennyiben a vendég az igénybevett, vagy a szerződésben megrendelt,de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget ,a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain,amelyeket a vendégházba magával vitt.

2.Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles(térítésköteles)szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,úgy a Szolgáltatót követelési biztosításra a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain,melyeket a vendégházba magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig,amíg a zálogjoga fennáll,megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű,annak zálogtárgyaként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik,semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a vendégházat.

XIX. A szolgáltató kötelezettségei

1.A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

2.A Vendég írásos panaszának kivizsgálására és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

XX. A vendég betegsége és halála

1.Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni,a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

2.A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója,örököse,illetőleg a számlafizetője részéről:az esetleges orvosi és eljárási költségek,az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben,berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

XXI. A szolgáltató kártérítési felelőssége

1.A szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el,abban az esetben,ha a Vendég a szolgáltató által kijelölt,illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el.

2.A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be,vagy azokat a Vendég maga okozta.

3. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette,vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta,vagy a kár olyan okból következett be,amelyért az általános szabályos szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

4.Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

5.A szauna igénybe vétele a Vendég saját felelősségére történik,balesetekért a vendégház felelősséget nem vállal.

6.A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell és minden szükséges adatot rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

XXII. Titoktartás

1.A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

XXIII. Vis major

1.Azon ok, vagy körülmény(például; háború,tűz,árvíz,időjárásbeli viszontagság,áramhiány,sztrájk bekövetkezése)amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel(vis major)bármely felet felmentik a Szerződésből eredő költségeik teljesítése alól,amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

XXIV. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog,panaszkezelés,eljáró bíróság

1.A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló Vendégház található.

2.Valamennyi,az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban,a Szolgáltató vonatkozásában,érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

3.A szolgáltató és a vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4.A Kőhíd Vendégház számára a legfontosabb, hogy Vendégei mindig elégedettek legyenek a Vendégház által nyújtott szolgáltatással. Éppen ezért panaszaikat pártatlanul és teljes körűen, egyenlő eljárás keretében kell kivizsgálni, mely vizsgálat fontos információkat hordozhat számukra. A Kőhíd Vendégház a panaszkivizsgálást követően kötelezi magát,hogy olyan választ ad,melyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére,a panasz javasolt rendezésére,megoldására vonatkozó intézkedésekre.

5. A panasz a Kőhíd Vendégház szolgáltatásával,vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás,melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten Kőhíd Vendégház eljárását kéri.

6. Vendég a szálloda működésével,a foglalásokkal kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Kőhíd Vendégházat:

Cím:8245 Vászoly Petőfi utca 5.

Elektronikus levelezési cím: info.kohid@gmail.com

Telefonszám:+36 30 631 84 73
+36 30 858 67 40

7.Írásbeli panaszokat a KŐHÍD VENDÉGHÁZ a jogszabályban előírt 25napon belül megválaszolja.

8.Szóbeli panaszokat a KŐHÍD VENDÉGHÁZ lehetőség szerint helyben,azonnal megoldja,és amennyiben ez nem lehetséges,akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a panaszos egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a panaszosnak átadja. Amennyiben ez utóbbi ne lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki a legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 25.napon.

9.A KŐHÍD VENDÉGHÁZ minden panaszt nyilvántartásba vesz,különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt.

10. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII: törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

11.A KŐHÍD VENDÉGHÁZ a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos,közérthető és egyértelmű indoklással ellátva és azt írásban foglalva továbbítja a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő irat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett,annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.

12. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 25napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén Vendég az alábbi testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

– A fogyasztónak minősülő Vendég a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértés esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz,illetve a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat: www.jarasinfo.gov.hu

-A fogyasztónak minősülő vendég a fogyasztó lakhelye vagy szolgáltatás kötelezettje tevékenységének helye szerinti Békéltető Testület elérhetőségein kezdeményezheti az eljárást.

– Határon átnyúló jogvita esetén a www.bekeltet.hu linkre kattintva Vendég panaszát elektronikusan jelentheti be a Budapesti Békéltető Testület számára.

13. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.,valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 200.évi CVIII. törvény, valamint az 1997.évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.